Wybory uzupełniające w Okręgu Śląskim

Wybory uzupełniające w Okręgu Śląskim

W dniu 17 lutego 2017 w Katowicach miało miejsce Zebranie delegatów Okręgu Śląskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowcy mające na celu dokonania wyborów uzupełniających.

Zebranie to zostało podyktowane rezygnacją ze wglądu na stan zdrowia z funkcji Przewodniczącego Okręgu kol. Tadeusza Wilka. Na początku zebrania Rada Okręgu Śląskiego uroczyście pożegnała kol. Tadeusza dziękując za 25 – letnią działalność na rzecz dobra ludzi pracy ich godnego statutu materialnego i wypoczynku oraz za obronę praw pracowniczych, a także za wkład w działalność ruchu związkowego w Polsce na ternie kraju i okręgu.

W Zjeździe uczestniczyło 35 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe oraz goście: Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak i V-ce Przewodnicząca Federacji kol. Magdalena Dura. Delegacji w głosowaniu tajnym, obowiązki Przewodniczącego Okręgu Śląskiego do końca obecnej kadencji powierzyli kol. Mirosław Grzybek.

W trakcie dyskusji delegaci mieli okazje wymienić poglądy na temat aktualnej sytuacji w ruchu związkowym na szczeblu okręgu, federacji oraz kraju.

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.