„Wysokie kompetencje ….” w Okręgu Mazowiecko-Podlaskim

„Wysokie kompetencje ….” w Okręgu Mazowiecko-Podlaskim

W ramach realizowanego przez Federację projektu społecznego w dniach 19 – 21 lipca 2018 w Płocku, miało miejsce szkolenie dla przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Radzie Okręgu Mazowiecko-Podlaskim. Uczestnicy wykorzystali czas na pogłębienie wiedzy z zakresu ekonomii, finansów firm i stanowienia prawa. Wspólnie spędzony czas pozwolił na wymianę doświadczeń z własnej działalności oraz integracje środowiska związkowego. Biorący udział w spotkaniu Przewodniczący Federacji zaprezentował aktualną sytuacje w ruchu związkowym.

FZZ MiH

 

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.