XII Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A.

XII Konferencja Sprawozdawczo –wyborcza ZZ Metalowcy FŁT Kraśnik S.A.

W piątek 24 lutego 2023 miała miejsce Konferencja  Sprawozdawczo – Wyborcza Związku Zawodowego Metalowcy FŁT Kraśnik S.A. W zebraniu uczestniczyło 31 delegatów wyłonionych w trakcie zebrań wyborczych na poszczególnych wydziałach  i Spółkach w których działalność statutową prowadzi Związek. Obrady otworzył Przewodniczący Tadeusz Ciempiel witając delegatów i zaproszonych gości. Po zaprezentowaniu  sprawozdania z mijającej kadencji, poinformował, że z końcem lutego przechodzi na emeryturę, życzył sukcesów dla nowo wybieranych członków poszczególnych organów statutowych. Zebrani udzieli absolutorium  ustępującemu Zarządowi i złożyli podziękowania dla kolegi przewodniczącego. Podziękowania za długoletnią pracy na rzecz dobra ludzi pracy w imieniu Zarządu Federacji przekazał Mirosław Grzybek  wręczając okolicznościowy grawerton.  W wyniku głosowania nowo wybranym Przewodniczącym Zarządu Związku został Artur Żarnoch. W trakcie dyskusji pomiędzy głosowaniami delegaci zapoznani zostali z aktualną sytuacją Spółki oraz ruchu związkowego. Zebranie zostało zakończone wręczeniem odznaczeń I stopnia ” Zasłużony dla Federacji” dla działaczy związkowych. Odznaczenia otrzymali Lemiecha Tomasz, Ciempiel Norbert Rzepka Artur, Sadowska Katarzyna, Kozik Lucjan. 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.