40 lat minęło…… ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik

40 lat minęło…… ZZ Metalowcy WSK PZL Świdnik

W piątek 30 września 2022 Metalowcy WSK PZL Świdnik obchodzili jubileusz 40-lecia funkcjonowania Związku Zawodowego. Uczestników akademii przywitał Przewodniczący Jan Siedlecki, który w swoim referacie przypomniał okoliczności powstania Zakładowej Organizacji Związkowej . Przybliżył działania pokoleń związkowców na rzecz obrony praw pracowniczych, godnego statutu materialnego i socjalnego oraz bezpiecznych warunków pracy. Zaprezentowany rys historyczny uzupełniła prezentacja multimedialna.

Zaproszeni goście Przewodniczący OPZZ  Andrzej Radzikowski, Przewodniczący Federacji Mirosław Grzybek, V-ce Przewodniczący Federacji Grzegorz Bor, Starosta Powiatu Świdnickiego, Burmistrz Świdnika, poseł na Sejm RP złożyli na ręce Przewodniczącego Związku wyrazy uznania i gratulacje za 40 lat działalności.

Jubileusz stał się doskonałą okazją do wręczenia wyróżnień związkowcy i zakładowych. Związek Zawodowy został wyróżniony odznaką III stopnia „Zasłużony dla OPZZ”, działacze związkowi zostali wyróżnieni odznakami „Zasłużony dla OPZZ”, „ Zasłużony działacz Federacji Metalowców i Hutników”, „ Zasłużony dla Związku Zawodowego Metalowcy PZL WSK Świdnik”

Obchody zakończył wspólny toast lampką szampana z życzeniami rozwoju zakładu i osób w nim zatrudnionych.

Galeria zdjęć 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.