Okręg Łódzki po wyborach

Okręg Łódzki po wyborach

We wtorek 11 października siedzibie RW OPZZ w Łodzi delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w FZZ Metalowców i Hutników z województwa łodzkiego dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącym Rady Okręgu został Michał Rychlewski ( ZZ Pracowników Ferroxcube  Skierniewice), członkiem Rady Federacji został Łukasz Stępiński (ZZ Metalowcy Yamada Wenhorth Lućmierz ), wybrano 2 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w okręgu i zakładach , uczestniczący w zebraniu Przewodniczący Federacji omówił sprawy związane z bieżąca działalnością Federacji.  

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.