Okręg Śląski po wyborach

Okręg Śląski po wyborach

W dniu 15 października 2014 w Katowicach odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-wyborcza Okręgu Śląskiego w ramach IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Federacji Związków Zawodowych Metalowcy na kadencję 2014-2018.

W Zjeździe uczestniczyło 41 delegatów reprezentujących Zakładowe Organizacje Związkowe oraz goście: Przewodniczący Federacji kol. Romuald Wojtkowiak, Przewodniczący Śląskiej Rady OPPZ w Katowicach kol. Henryk Moskwa.

Przewodniczący Okręgu Śląskiego podsumował 4 letnią działalności zwracając główną uwagę w swoim wystąpieniu na mocne zaangażowanie się śląskich metalowców w manifestacje i pikiety związkowe organizowane przez OPZZ w Warszawie, Katowicach oraz Wrocławiu.

Henryk Moskwa w swoim wystąpieniu zaprezentował aktualna sytuację w ruchu związkowym na trenie województwa śląskiego w kontekście prowadzonego dialogu społecznego oraz wyborów samorządowych.

Przewodniczący Federacji przedstawił aktualny stan ekonomiczny Federacji, sytuacje prawną budynku na Długiej, oraz problemy, jakie stoją przed ruchem związkowym w przyszłości.

W dyskusji delegaci w swoich wytępieniach zwracali uwagę na aktualne problemy w zakładach pracy m.in. brak terminowych wynagrodzeń w FUM Poręba czy długotrwałe zatrudnienie poprzez agencje pracy w Enersys Contrach Bielsko-Biała.

Ożywiona dyskusja dotyczyła możliwości decydowania przez pracownika o zapłacie za godziny nadliczbowe zwłaszcza, że jest to problem w wielu zakładach, w których pracodawcy zgodnie z Kodeksem pracy udzielają dnia wolnego za prace w sobotę. W zgodnej opinii delegaci poparli tą nowelizację nie rozumiejąc, dlaczego w mediach pojawiły się wzmianki o możliwości wprowadzenia 6 dniowego tygodnia pracy.

Przewodniczącym Okręgu został ponownie – kol. Wilk Tadeusz.

Członkami Rady Federacji zostali wybrani – Szkotak Elżbieta – Automotive Lighting Sosnowiec, Kosiń Grzegorz – Nemak Poland Bielsko-Biała, Młynarczyk Stanisław – Fiat Auto Poland Bielsko-Biała oraz Klimczak Bolesław Fiat Auto Poland Tychy,

Wybrano 19 delegatów na IX Zjazd Federacji oraz podjęto uchwałę, że Radę Okręgu będą stanowić przedstawiciele wszystkich Zakładowych Organizacji Związkowych.

 

FZZ Metalowcy

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.