Zebranie wyborcze w Rzeszowie

Zebranie wyborcze w Rzeszowie

Zebranie wyborcze Rady Okręgu podkarpackiego Federacji Związków Zawodowych METALOWCY – Rzeszów 2 października 2014 r.

Z udziałem przewodniczącego Federacji Z.Z. Metalowcy kol. Romualda Wojtkowiaka, odbyło się 2 października br. w Rzeszowie zebranie wyborcze delegatów podkarpackiego Okręgu Federacji Metalowcy na którym dokonano oceny działalności Rady Okręgu i wchodzących w jego skład zakładowych organizacji związkowych w minionych czterech latach. W czasie obrad delegaci zwracali szczególną uwagę na najważniejsze ich zdaniem zagadnienia związkowe i zakładowe. Szczególne miejsce w dyskusji zajęły problemy związane z upadłością spółki Autosan w Sanoku. Zakład o ponad wiekowej działalności i historycznych tradycjach podkarpackiego przemysłu, zatrudniający jeszcze dwadzieścia lat temu ponad 5 tyś. pracowników, dziś uległ upadłości i stopniowej likwidacji zatrudniając jeszcze na czas określony ok.250 osób. Działająca przy tym zakładzie organizacja związkowa Metalowcy składająca się z 18 obecnych i byłych pracowników, jest jedynie smutnym wspomnieniem Metalowców z okresu minionych dziesięcioleci.

W dyskusji zaakcentowany został także problem dotyczący firm będących w posiadaniu kapitału chińskiego. Z kilkuletnich doświadczeń wynika że chińscy właściciele – wbrew wcześniejszym obawom  – dobrze odnoszą się do związków zawodowych, starając się rozumieć pracownicze interesy. I co szczególnie istotne, w opinii pracowników – bardzo operatywnie zarządzają potencjałem produkcyjnym. Nie przeceniając chińskich właścicieli – zdaniem dyskutantów – można w szeregu przypadkach bardziej na nich polegać w realizacji obietnic jak na rodzimych biznesmenach i menażerach. Sporo miejsca w wypowiedziach delegatów przeznaczono potrzebie umacniania zakładowych organizacji związkowych. Chodzi przede wszystkim o to aby w szeregi związkowe bardziej odważne wstępowali ludzie młodzi. Do tego potrzebne jest zaangażowanie doświadczonych działaczy związkowych, którzy potrafią zaprezentować młodym pracownikom nie tyle indywidualne ile zbiorowe korzyści z przynależności związkowej. Nie pominięto również w dyskusji sprawy wyborów samorządowych, czego potwierdzeniem było udzielenie poparcia Koleżance przewodniczącej z przemyskiej POLNEJ na kandydatkę na radną do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. W swoim końcowym wystąpieniu przewodniczący Federacji zwrócił uwagę min. na potrzebę zwiększenia wśród związkowców wiedzy ekonomicznej i prawnej, jako niezbędnego czynnika do sprawnej i bardziej aktywnej działalności związku w swoim zakładzie. Jednocześnie skoncentrował uwagę delegatów na działalność Federacji i jej miejsca w strukturze OPZZ. Odniósł się również do podstawowych obowiązków zakładowych organizacji wobec Federacji, które stanowią nieodzowny czynnik umacniania jedności związkowej. W drugiej części zebrania dokonano – zgodnie z ordynacją – wyboru Rady Okręgu, członków Rady Federacji oraz delegatów na IX Zjazd Federacji.

Skład Rady Okręgu jest następujący:

Piotr Rybka – przewodniczący oraz członkowie; Grzegorz Bliźniak, Ryszard Buda, Jerzy Dudek, Jan Harłacz, Grzegorz Puchalik, Elżbieta Sedlaczek, Stefan Sołowij, Andrzej Wnęk.

Członkowie Rady Federacji: Grzegorz Bliźniak, Piotr Rybka.

Delegaci na IX Zjazd Federacji: Piotr Rybka, Stefan Sołowij.

Piotr Rybka

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.