Okręg Warmińsko-mazurski po wyborach

Okręg Warmińsko-mazurski po wyborach

W czwarte 6 października delegaci Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w FZZ Metalowców i Hutników z województwa Warmińsko-Mazurskiego dokonali wyboru władz Okręgu. Przewodniczącą Rady Okręgu została Janina Grzegorczyk ( ZZ Metalowcy ZEM Ełk), członkiem Rady Federacji został Mariusz Purzycki (ZZ Metalowcy Signify Poland Kętrzyń), wybrano 2 delegatów na Zjazd Krajowy. Uczestnicy spotkania przedyskutowali aktualną sytuację w zakładach, uczestniczący w zebraniu Przewodniczący Federacji omówił sprawy związane z bieżąca działalnością Federacji.  

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.