Otwarcie nowego biura poselskiego 16.10.2010 – Nysa.

Otwarcie nowego biura poselskiego 16.10.2010 – Nysa.

Z inicjatywy Rady Okręgu Opole FZZ , „METALOWCY” Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg uczestniczyła w uroczystym otwarciu 28 biura poselskiego, 6 w województwie opolskim. Uroczystość w siedzibie biura przy ul. Marcinkowskiego 7 poprzedziło spotkanie Pani Poseł z mieszkańcami miasta, związkowcami OPZZ Opolszczyzny. W spotkaniu w Muzeum prowadzonym przez Halinę Marszałek (Przewodniczącą Rady Okręgu Opole Federacji Związków Zawodowych „Metalowcy”), uczestniczyli gospodarze miasta i powiatu Nysa a także samorządowcy m.in. z Otmuchowa, Korfantowa , Paczkowa, Brzegu, Kluczborka, politycy, nauczyciele. Pani Poseł przedstawiła swoich nowych współpracowników, Panie: Helenę Łaski oraz Renatę Germaszewską. Są to kolejni asystenci członkinie Związków Zawodowych, które pełniąc funkcje asystentów będą propagować wiedzę o Unii Europejskiej, informować o działaniach Pani Poseł w Parlamencie Europejskim oraz pomagać we współpracy z prawnikami z biura poselskiego we Wrocławiu w rozwiązywaniu problemów mieszkańców Nysy i okolic. Podczas spotkania Pani Poseł wygłosiła również krótką prelekcję o zadaniach, jakie stoją przed euro deputowanymi, którą zakończyła mini-kwizem z nagrodami rzeczowymi. Spotkanie uświetnił występ zespołu wychowanków Domu Dziecka w Paczkowie. Po zakończonym spotkaniu zaproszone osoby udały się do siedziby biura poselskiego, które po ceremonii przecięcia wstęgi przez Panią Poseł rozpoczęło swoją działalność. Życzymy powodzenia w realizacji ambitnych zamierzeń!

Galeria zdjęć.

Sekretarz Rady Okręgu Opole

FZZ „ Metalowcy”

Andrzej Musielak

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.