Polsko-niemieckie seminarium związkowe

Polsko-niemieckie seminarium związkowe

W dniach 9-10 września 2021 w Poznaniu miało miejsce polsko-niemieckie spotkanie związkowe. Uczestnikami tego spotkania byli przedstawiciele Konfederacji ZZ Przemysłu w Polsce, IG Metall, Fundacji Friedricha Eberta oraz Sekretariatu Metalowcy NSZZ Solidarność. W trakcie obrad uczestnicy spotkania przeanalizowali aktualną sytuację polityczną, gospodarczą, związkową w Polsce i w Niemczech. Wspólnie przeanalizowano dokument programowy IndustriAll Europe przyjęty na ostatnim Kongresie i możliwości jego realizacji. Rozmawiano nad założeniami europejskiego zrównoważonego rozwoju, neutralności klimatycznej, sprawiedliwej transformacji. Wpływem tych zagadnień na miejsca pracy po obu stronach Odry w perspektywie kolejnych lat. Sporo miejsca poświęcone zostało elektro-mobilności i perspektyw przed przemysłem motoryzacyjnym. Ciekawą informacją zaprezentował Christoph Hahn przedstawiciel IG Metall Regionu Berlin-Brandenburgia-Saksonia na temat budowanej przez amerykański koncern Tesla – fabryki samochodów elektrycznych w Grunheide k/Berlina – oferującej nowo przyjętym pracownikom na wydziałach produkcyjnych miesięczną płace w wysokości 2 700 euro. Biorąc pod uwagę niewielką odległość od polskiej granicy ok. 60 km istnieje możliwość zatrudnienia polskich pracowników ! W dalszej części wymieniono doświadczenia w możliwościach zwiększenia stopnia uzwiązkowienia oraz aktywności i mobilizacji pracowników. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.