Spotkanie w Madrycie

Spotkanie w Madrycie

Federacja Związków Zawodowych „Metalowcy” w roku bieżącym pozyskała środki z Funduszy europejskich realizację projektów. W jednym z nich, dotyczącym zagadnień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, uczestniczy grupa ekspertów a także znawców zagadnień z rożnych środowisk od działaczy związkowych po Społecznych Inspektorów Pracy. Projekt należy do tych raczej studyjnych z małą ilością uczestników. Projekt ma tytuł „Bezpieczeństwo i produktywność: relacje przemysłowe na rzecz podniesienia jakości pracy” Jego wstępne założenia zostały przedstawione podczas wizyty studyjnej 17.01.2013 r. w Warszawie, partnerom społecznym z następujących krajów :Hiszpania, Bułgaria i kraj kandydujący do Unii Europejskiej: Macedonia. Celem projektu jest:

  • Podjęcie działań przez partnerów społecznych zmierzających do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest ochrona zdrowia i życia pracowników przemysłu metalowego.

  • Poprawa sytuacji w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, szczególnie poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

  • Uwzględnienie relacji pomiędzy kryzysem ekonomicznym i demograficznymi zmianami w sektorze metalowym.

  • Przyczynienie się do poprawy relacji na linii pracodawca – pracownicy w szczególności poprzez poprawę wiedzy i umiejętności przedstawicieli pracowników.

  • Przyczynienie się do odpowiedniego wdrożenia prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym projektu. ( ze szczególnym uwzględnieniem zapoznania z tymi regulacjami reprezentantów kraju kandydującego).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w dniach 08 – 09 .04. 2013 r. w Madrycie miało miejsce spotkanie warsztatowe. Byliśmy gośćmi Federacion de Industria de CCOO. Pierwszy dzień to wystąpienia ekspertów z poszczególnych krajów. Nasze krajowe regulacje przedstawiła koleżanka Renata Górna pracująca w OPZZ jako radca ds. ochrony zdrowia i ochrony pracy. Prezentację bułgarską przedstawiła koleżanka z КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА ПОДКРЕПА. Macedońska reprezentacja składająca się z samych mężczyzn swoją prezentację przedstawiła w możliwie najbardziej skróconej formie a dokonał tego przedstawiciel Independent Trade Union of Energy, Miners and Industry. Po tych prezentacjach przyszła kolej na gospodarzy w imieniu których głos zabierali miedzy innymi koleżanki i koledzy z CCOO. Strona hiszpańska zadbała również o prezentacje prawa europejskiego jak i uwypuklenie tzw. dobrych praktyk z ich rodzimego przemysłu. W kolejnym dniu skupiliśmy się na wymianie doświadczeń oraz porównaniu rozwiązań z poszczególnych krajów. Dyskusja bardzo owocna tym bardziej, ze z udziałem naszych przedstawicieli w osobach Andrzeja Kucia Społecznego Inspektora Pracy w Philips Lighting Poland S.A. oddział w Kętrzynie , oraz Piotra Bracika także Społecznego inspektora Pracy w PKC Group w Starachowicach. To głownie ich wypowiedzi dały pogląd pozostałym uczestnikom projektu na narzędzia jakim dysponuje strona społeczna w Polsce. W trakcie dyskusji pojawiły się głosy, że tak wiele jest płaszczyzn nad którymi można byłoby się pochylić, że powstały zalążki na nowe projekty, które można byłoby realizować wspólnie. Koledzy SIP –owcy ze zdumieniem przyjęli fakt, że w pozostałych krajach, rozwiązania dotyczące BHP wykraczają znaczna ponad te które stosuje się w naszym kraju, a w szczególności jeżeli chodzi o Związki Zawodowe. Do zakończenia projektu pozostały 3 spotkania. W miarę swoich możliwości postaram się podzielić z internautami tym co się wydarzy. A na koniec odeślę do lektury publikacji końcowej, która ukarze się pod koniec roku.

Z poważaniem Koordynator Projektu Robert Rosołowski

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.