STANOWISKO VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

STANOWISKO VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

STANOWISKO

VIII Zjazdu Krajowego w Bydgoszczy

Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 listopada 2010 r.

w sprawie: liberalizacji prawa pracy

Od wielu lat kolejne rządy RP dążą do liberalizacji prawa pracy i uelastycznienia stosunków pracy. Umowy na czas nieokreślony zastępowane są innymi formami zatrudnienia przede wszystkim umowami na czas określony, umowami na zlecenie itp. Popularna forma jest zatrudnianie pracowników poprzez agencje pracy tymczasowej. Te i inne formy są niekorzystne dla pracowników i zdecydowanie nadużywane przez pracodawców.

Zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi pozbawia pracowników uprawnień wynikających z Kodeksu Pracy oraz pełnego zabezpieczenia społecznego.

Z popularnego w Europie flexicurity rozumianego jako elastyczność ale także bezpieczeństwo zatrudnienia w Polsce stosuje się tylko elastyczność.

VIII Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych METALOWCY uznaje dalsze uelastycznianie stosunków pracy jako niekorzystne. Pracownik nie mający pewności zatrudnienia nie identyfikuje się ze swoim przedsiębiorstwem, nie jest zainteresowany jego rozwojem.

Federacji Związków Zawodowych METALOWCY domaga się:

– przywrócenia równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem zatrudnienia,

– zwiększenia kontroli mających na celu wyeliminowanie nadużywania elastycznych form zatrudnienia,

– tworzenia prawa pracy uwzględniającego w równym stopniu interesy pracodawców i pracowników.

Prezydium Zjazdu

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.