VIII Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych METALOWCY

W dniu 26 – 27 listopada 2010 r. w Bydgoszczy odbył się VIII Zjazd Krajowy Federacji Związków Zawodowych METALOWCY.

Zjazd wybrał nowy Zarząd Federacji na kadencję 2010 – 2014:

Przewodniczącym Federacji został

Kolega Romuald Wojtkowiak

Wiceprzewodniczącymi

Kol. Kol.:

Małgorzata Łaboda

Stanisław Młynarczyk

Aleksander Paluch

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został:

Kolega Mirosław Grzybek

a członkami:

1/ Małgorzata Karlińska

2/ Jan Kasicki

3/ Władysław Ostrowski

4/ Krzysztof Zieliński

Gośćmi Zjazdu byli:

Poseł Grażyna Ciemniak

Przewodniczący OPZZ Jan Guz

Przewodniczący Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce Eugeniusz Sommer

Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Stanisław Janas

Pełnomocnik Zarządu IG Metall Joachim Tőppel

W trakcie Zjazdu Kol. Kol.

Pietrzak Ireneusz

Rosołowski Robert

Rybka Piotr

Sieczka Adam

zostali wyróżnieni Odznaką „Za zasługi dla OPZZ” II stopnia a Koledzy

Bełka Jan

Siedlecki Jan

Joachim Tőppel

Odznaką „Zasłużony Działacz Federacji METALOWCY”.

Zjazd przyjął sprawozdanie ustępującego Przewodniczącego Federacji oraz Komisji Rewizyjnej i udzielił absolutorium za minioną kadencję Zarządowi i Radzie Federacji.

Zjazd przyjął deklarację programową na najbliższe cztery lata oraz szereg uchwał organizacyjnych i stanowisk.

Galeria zdjęć

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.