Wideokonferencja Rady Federacji

Wideokonferencja Rady Federacji

W czwartek 28 maja 2020 miała miejsce wideokonferencja członków Rady Federacji poszerzona o członków Komisji Rewizyjnej. Wirtualnym gościem wideokonferencji był Przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. W trakcie blisko trzygodzinnego spotkania uczestnicy wymienili się informacjami dotyczącej aktualnej sytuacji w poszczególnych Okręgach i Zakładach Pracy. Informacje dotyczyły głównie spraw pracowniczych w dobie epidemii koronawirusa. W dyskusji przewijał się temat kolejnej tarczy 4.0, która zadaniem Przewodniczącego OPZZ niesie wiele niekorzystanych rozwiązań takich jak możliwość zawieszenia ZFŚŚ, ograniczenie kwoty odpraw, wydłużenie okresu przestojów ekonomicznych czy przymusowe urlopy. Przewodniczący Radzikowski poinformował, że OPZZ oczekiwało i oczekuje znaczenie większej pomocy ze strony Rządu, a tym samym nieprzenoszenia kosztów związanych z epidemią na zatrudnionych. W ocenie OPZZ i Federacji kolejne tarcze nie chronią skutecznie miejsc pracy ( zwolnienia grupowe Neapco Praszka ) i poziomu dochodów zatrudnionych. Zwrócił uwagę że środki zgromadzone na Funduszu Gwarantowanych Środków Pracowniczych w kwocie 14 miliardów złotych wraz pomocą państwa powinny to zagwarantować. W dalszej części uczestnicy poruszyli, również temat niełatwej współpracy międzyzwiązkowej.

 Przewodniczący Grzybek zaprezentował aktualne działania Federacji w tym Apel do Premiera RP o podjęcie działań mających na celu ratowanie 200 tyś miejsc pracy w tym przemyśle. Omówił stan zawartych Porozumień. Od 1 marca Zakładowe Organizacje Związkowe zawarły 24 porozumienia dotyczących obniżenia czasu pracy od 5 % do 20 %, 22 dotyczy postoju ekonomicznego obniżającego wynagrodzenia za czas nie świadczenia pracy od 20 % do 50 %, oraz jedno dotyczące i postoju oraz obniżonego czasu pracy. Poinformował o zwołaniu Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego oraz WRDS woj. śląskiego – aby w ramach tych zespołów wypracować rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego.

W dniu 29 czerwca delegacja Zarządu Federacji złożyła wiązankę kwiatów na grobie śp. Jana Guza w pierwszą rocznicę śmierci.

FZZ MiH

Mirosław Grzybek

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.